Fast elpris under vintern och rörligt på sommaren – nu har vinterns fastpris kommit
Fast elpris under vintern och rörligt på sommaren – nu har vinterns fastpris kommit

Vinterns trygga fastpris för Vintertrygg är här – detta påverkar prissättningen

Vinterns trygga fastpris för Vintertrygg är här – detta påverkar prissättningen

Hur elpriset kommer att röra sig i vinter är det ingen som vet. Därför är vi glada att nu kunna presentera årets vinter-elpris för alla kunder med elavtalet Vintertrygg. Ett pris som ger trygghet och stabilitet för dig – hela vintern.

Osäkerheten i Europa är stor just nu och elmarknaden är ett av de områden som påverkas mest. Därför är det väldigt svårt att svara på hur elpriset kommer att röra sig i vinter, vilket helt naturligt oroar många svenskar. Därför är vi glada över att kunna erbjuda Vintertrygg – ett elavtal som ger dig trygghet, stabilitet och förutsägbarhet gällande elpriset under vintern. Oavsett hur elmarknaden rör sig.

Med Göta Energis mixade elavtal Vintertrygg har du rörligt elpris på sommaren (april-september) och fast elpris på vintern (oktober-mars). Vi tänkte i den här texten gå lite mer på djupet kring hur det fungerar, och framförallt vad som avgör elpriset under fastprisperioden.

Så fungerar fast och rörligt elpris för Vintertrygg

Sommarens rörliga elpris är inte så svårt att förstå – då följer ditt elpris elbörsen. När det kommer till den bundna perioden är det lite mer komplicerat, eftersom vi köper in elen i förväg.

Det fasta Vintertrygg-priset påverkas inte av de faktiska rörelserna på elbörsen, utan hur marknaden tror att den kommer att röra sig under den kommande vintern. Göta Energi som elhandelsbolag “förbokar” en viss mängd el och betalar det pris som marknaden sätter (tillgång och efterfrågan). Vi pressar vårt inköpspris bäst vi kan – för att kunna erbjuda dig ett så bra pris som möjligt.

Alltså: För att du ska få ett så bra erbjudande som möjligt på det fasta elpriset “förbokar” vi el. Hur högt eller lågt priset blir beror på vad marknaden tror utfallet blir angående tillgång och efterfrågan.

Många faktorer spelar in på elpriset

Det är många faktorer som påverkar det förbokade elpriset, och det är helt beroende av marknadens uppskattning av hur elpriset kommer att röra sig. Här spelar osäkerhetsfaktorer som det geopolitiska läget, politik samt väder och vind en stor roll. På grund av Sveriges elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas våra elpriser mycket, speciellt i södra Sverige (SE4), av förutsättningarna att producera el på kontinenten. Det vill säga deras tillgång på till exempel gas, kol, olja och vind.

Exakt vad vinterns fasta elpris för Vintertrygg blir vet vi i juli – tre månader innan fastprisperioden börjar.

Är mitt vinter-elpris högt eller lågt? 

Om det fasta vintertrygg-priset är högt eller lågt jämfört med det rörliga är omöjligt att svara på i förväg. Det genomsnittliga rörliga elpriset under perioden vet vi ju först efter att perioden är över, det vill säga i början av april nästa år.

Från oktober 2021 till mars 2022 var snittfakturan för kunder med Vintertrygg 44 procent lägre än för kunder med rörligt elpris under samma period. Tidigare år har besparingen inte varit lika stor och vissa år har det inte varit en besparing alls – utan bara en trygghet. 

Vintertrygg är alltså inte en garanti för att spara pengar. Det är ett elavtal som gör att du kan vara säker på vad ditt elpris blir under hela vintern oavsett hur elbörsen svänger, utan att för den delen behöva binda elpriset på sommaren. 

Med Vintertrygg betalar du samma pris för varje kilowattimme under hela vintern. Det bästa sättet för dig att sänka din elräkning är att se över din elanvändning.

Fler artiklar

Postadress

Göta Energi

Box 3218

400 10 Göteborg

Organisationsnummer

556193-5585

Vår integritetspolicy

Följ oss i sociala medier

facebookLinkedin logoyoutube_logo
TryggehandelSchysst elhandel badgeuc_logoWater Aid