Image | Blogpost | Hit går dina pengar när du betalar elräkningen
bild2 collage mobile

Var går pengarna från din elräkning? Vi har svaret!

Var går pengarna från din elräkning? Vi har svaret!

43 procent av svenskarna tror felaktigt att det är elhandelsbolagen som tjänar mest på höga elpriser, visar en ny undersökning som Göta Energi låtit Kantar Sifo göra. 36 procent uppger att de tror nätägaren. Men inget av dessa stämmer. Läs nedan när vi rätar ut frågetecknen kring vart pengarna tar vägen när du betalar dina el-fakturor!

Det råder okunskap om vilka företag som tjänar på att elpriserna är höga, enligt en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Göta Energi. Undersökningen besvarades av 1500 svenska elkonsumenter och en av frågorna löd: “Vem tror du tjänar mest på höga elpriser?”. Man kunde uppge upp till två svar och i riket angav 43 procent att de trodde att det är elhandelsföretagen som tjänade mest. I Sydsverige var den siffran 48 procent och Stockholm 41 procent. Av svenskarna gissade 41 procent på staten och 36 procent nätbolagen.  

–Jag är inte förvånad. Elhandlaren, till exempel Göta Energi, är ett av de två företag som kunderna betalar sina el-fakturor till. Men det är på våra fakturor som prisskillnaden syns, märks och känns. Men priset på elbörsen kan vi faktiskt inte påverka, säger Tiina Strid, marknads- och kommunikationschef på Göta Energi. 

Tiina Strid, marknads- och kommunikationschef, Göta Energi

Den el som levereras till företag och hushåll i Skandinavien köps och säljs via den nordiska elbörsen, NordPool. Där styrs priset – som på många andra ställen – av tillgång och efterfrågan. Just nu är tillgången relativt låg, samtidigt som flera faktorer gör att efterfrågan ökat. Exempelvis att många företag i världen nu startar igång sin produktion igen efter pandemin. Det trissar upp priserna.  

43 procent av svenskarna oroliga för prisutvecklingen på elen i vinter  

I samma undersökning, som gjordes i början av oktober 2021, ställdes också frågan “Hur orolig är du för att elpriset kommer öka ytterligare i höst och vinter?”. Då uppgav hela 43 procent av svenskarna att de kände sig oroliga eller till och med mycket oroliga. Siffran för boende i södra Sverige var siffran ännu högre – hela 52 procent. 

–Vi märker av oron bland våra kunder och vår kundtjänst sliter hårt när elpriserna är som de är. Det vi gör när kunderna hör av sig är att informera om varför prisläget är som det är och ger tips på hur man kan hålla sin elanvändning nere, säger Tiina Strid.

Hon fortsätter:  

–På Göta Energi gillar vill låga elpriser och små elräkningar, men det är i stort sett omöjligt just nu. Det är inte billigt att vara elkonsument någonstans. Det höga elpriset drabbar alla i hela landet, oavsett elbolag.

Hit går pengarna från dina el-fakturor 

Många svenskar får två el-fakturor varje månad, däribland Göta Energis kunder; en från elhandelsbolaget och en från nätbolaget. I den här sammanställningen av snitthushållets elkostnader har vi slagit ihop dessa två för att bättre kunna visa vart alla pengar du betalar för el tar vägen. 

Vi har grundat vår sammanställning på siffror från Energimyndighetens hemsida, vilka baseras på skattesatserna för 2021. I deras graf är elproducenter och elhandelsbolag hopslagna i samma tårtbit och döpt till ”elhandelsbolag”. Det är i många fall missvisande, då elproducenter och elhandelsbolag långt ifrån alltid är samma företag. Här nedan ser du dem därför separerade.  

Så här fördelas pengarna du betalar i elräkning!

*Grafen visar ungefärlig fördelning av elkostnader för en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser).

Varje hundralapp du betalar för el fördelas ungefär så här: 

Staten tar 50 kr 

Den största delen går till staten, i form att skatter och moms. Skattenivån varierar från år till år, men under 2021 motsvarar den ca 45–50 procent av din totala elkostnad. Pengarna går dels till att utveckla och förbättra energiförsörjningen i Sverige, dels till att finansiera annat gemensamt som skola, vård, omsorg, vägar med mera.

Nätbolaget tar 25 kr  

Nätbolaget spelar en viktig roll i samhället. De ansvarar nämligen för att elen kan transporteras mellan producent och konsument. Det vill säga elledningarna, stora elcentraler och mycket mer. Det är en dyr apparat, minst sagt, och om den fallerar innebär det i värsta fall livsfara för många människor.

Elproducenten tar 20 kr

Att producenterna ska ha sin del av kakan är lika självklart som att du ska ha lön när du jobbar. De tar en tjugolapp på varje hundralapp du betalar i el. För det är nog alla överens om: utan dem – ingen el. Det är kalla fakta. Speciellt på vintern. 

Elhandelsbolaget tar 4–5 kr 

På varje hundralapp du betalar i el tillfaller 5 kronor ditt elhandelsbolag, som oss på Göta Energi. Denna femkrona bekostar kundtjänstpersonal och utskick av fakturor, prisbevakning och annan administration, jurister och konsumentrådgivare. Och mycket mer.

Håll elräkningen nere med Göta Energis uppskattade elspartips 

Mycket av elen vi använder är nödvändig; lampor, värme, ladda telefonen och kolla på en deckare på söndagskvällen. Men det finns också mängder av situationer där våra hushåll “läcker” energi. Du kan till exempel spara hundralappar om året på att tvätta på rätt sätt. Här kan du läsa Göta Energis artikel om hur du tvättar rätt för att spara pengar

›› Läs gärna fler texter från Göta Energi och bli en lärd elkonsument här!


Tyckte du den här texten var bra? Dela den gärna med någon du tror skulle uppskatta den!

Fler artiklar

Postadress

Göta Energi

Box 3218

400 10 Göteborg

Organisationsnummer

556193-5585

Vår integritetspolicy

Följ oss i sociala medier

facebookLinkedin logoyoutube_logo
TryggehandelSchysst elhandel badgeuc_logoWater Aid