Hoppa till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna från våra kunder. Använd sökfältet eller välj kategori för att se fler frågor och svar. Kontakta vår kundservice om du inte hittar svaret på just din fråga.

Elmarknaden

Var kan jag hitta oberoende rådgivning om hur jag kan minska min energiförbrukningen?

Du kan hitta många bra tips och råd genom att:

Välkommen att även kontakta våra kunniga elrådgivare på tel 020-23 15 00, som kan ge dig en rad enkla tips på vad du själv kan göra för att minska din elanvändning. Vi finns här för dig!

Läs mer här

Vad är ursprungsmärkning?

Genom att se på ursprungsmärkningen ser du varifrån elen du köper från oss kommer och hur den påverkar miljön.

Här kan du läsa mer om Göta Energis ursprungsmärkning

Vad är det för skillnad på elleverantör och nätleverantör?

Göta Energi är en elleverantör, av oss köper du elen som ditt hushåll förbrukar. Nätleverantören är det bolag som äger elnätet i det område där du bor, till nätleverantören betalar du en avgift för att få elen transporterad till ditt hushåll. Vilken elleverantör du vill köpa din el av kan du själv välja, medan nätleverantören inte är valbar då det endast finns en nätägare i varje område. 

Vad är Nord Pool?

Nord Pool och Nasdaq, är de stora börsmarknaden för el i Norden. Här möts elproducenter och elleverantörer för att göra upp om vad elen är värd för tillfället. Handeln sker både för snabb leverans inom 24 timmar, så kallad spotmarknad på Nord Pool Spot, och för framtida leverans enligt kontrakt, så kallad terminsmarknad på Nasdaq. De priser som råder på Nord Pool och Nasdaq styr elpriset för dig som kund.

Vad menas med förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyar sig och som inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.

Varför finns det olika elområden i Sverige?

Beslutet att dela in Sverige i elområden togs av Svenska Kraftnät som en konsekvens av att Sverige behövde anpassa sig till EU:s mål om att skapa en gemensam europeisk elmarknad. Uppdelningen gör att det blir tydligt var i Sverige det finns överskott på elproduktion och var det finns underskott. På så vis kan man öka elproduktionen i underskottsområden för att matcha förbrukningen i just det elområdet och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett stödsystem för att stimulera och öka utbyggnaden av elproduktion från förnybara energikällor och har funnits i Sverige sedan 2003. Elproducenten tilldelas elcertifikat av staten när de producerar el, elcertifikaten säljs sedan vid sidan om elen bl.a. till de så kallade kvotpliktiga elleverantörerna. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Göta Energi är kvotpliktig elhandlare. För dessa tjänster, som vi är skyldiga att utföra, debiterar vi i likhet med alla andra elhandelsföretag en elcertifikatavgift som tillkommer utöver själva elpriset. Elcertifikatavgiften täcker våra kostnader för inköp och administration av elcertifikat för kundens räkning, inklusive vår marginal.

Vad är energiskatt?

Enligt ellagen är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Skattesatsen sätts av riksdagen och beror på var i landet som elen används. Vissa områden i Sverige har en lägre energiskatt än andra, dessa är: Samtliga kommuner i Norrbottens-, Jämtlands- och Västerbottens län samt kommunerna Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Sollefteå, Torsby, Ånge, Älvdalen och Örnsköldsvik.