Hoppa till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna från våra kunder. Använd sökfältet eller välj kategori för att se fler frågor och svar. Kontakta vår kundservice om du inte hittar svaret på just din fråga.

Konsumenträtt

Hur ser era avtalsvillkor ut?

Här har vi samlat de villkor som gäller när du tecknar elavtal med oss. 

Allmänna avtalsvillkor El 2012 K (gäller tom 20150630)
Reviderade allmänna avtalsvillkor El 2012 K (gäller from 20150701)
Göta Energis avtalsvillkor 

Villkor för El-konto
Ellagen

Har du blivit kontaktad av Göta Energi?

Vårt mål är att alla som blir kontaktade av Göta Energi, via telefon eller på stan, ska få en positiv upplevelse, oavsett om du väljer att bli kund hos oss eller inte. Därför följer vi löpande upp arbetet med denna typ av försäljning för att säkerställa att den inte uppfattas som aggressiv eller stötande. För att hjälpa oss i detta arbete tar vi gärna emot dina synpunkter. Kontakta vår försäljningschef Into Al Jobory på 0303 - 38 30 08 eller into.aljobory@gotaenergi.se

Läs mer här.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras enligt peronuppgiftslagen (PUL). Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

Hur säger jag upp mitt elavtal?

Om du vill säga upp ditt elavtal med oss kontaktar du vår kundservice på telefon 020-23 15 00 eller mailar till info@gotaenergi.se.

Kan jag ångra mitt avtal?

När du har tecknat ett avtal på distans har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt. 

Läs mer i de Allmänna avtalsvillkoren (El 2012K) Punkt 2.

Konsumentverkets standardmall för ångerrätt finns här.

Vilka är mina rättigheter som kund?

Ellagens kapitel 11 och de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K reglerar dina rättigheter som konsument.

Ellagen kapitel 11

Allmänna avtalsvillkor (El 2012K)

 

Hur kan jag få rådgivning och hjälp med tvistlösning?

Energimarknadsbyrån

Hos Konsumenternas energimarknadsbrå kan du få oberoende råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden, så som tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler

Energimarknadsbyråns webbplats

Kommunala konsumentvägledare

Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är en tillsynsmyndigheten för elmarknaden, som du kan kontakta om du har synpunkter och klagomål gällande till exempel elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. 

Energimarknadsinspektionens webbplats

Domstol

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Sveriges Domstolars webbplats

Var vänder jag mig för att framföra synpunkter och klagomål?

Vänd dig i första hand till vår kundservice genom att ringa oss på telefon 020-23 15 00 eller maila till info@gotaenergi.se.