Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar (FAQ)

Här hittar du frågor och svar på de vanligaste frågorna vi får. Under respektive kategori finns fler frågor med tillhörande svar. Kontakta vår kundservice om du inte finner svar på just den fråga du undrar över.

Sökresultat

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett stödsystem för att stimulera och öka utbyggnaden av elproduktion från förnybara energikällor och har funnits i Sverige sedan 2003. Elproducenten tilldelas elcertifikat av staten när de producerar el, elcertifikaten säljs sedan vid sidan om elen bl.a. till de så kallade kvotpliktiga elleverantörerna. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Göta Energi är kvotpliktig elhandlare. För dessa tjänster, som vi är skyldiga att utföra, debiterar vi i likhet med alla andra elhandelsföretag en elcertifikatavgift som tillkommer utöver själva elpriset. Elcertifikatavgiften täcker våra kostnader för inköp och administration av elcertifikat för kundens räkning, inklusive vår marginal.