Hoppa till huvudinnehåll

Vad är det egentligen som kostar?

Det totala elpriset är inte helt lätt att få grepp om, vad är det egentligen du betalar för och till vem betalar du? 

Din elkostnad består av tre olika delar. Du betalar kostnader till oss för den el du förbrukar, du betalar kostnader till staten för skatter och övriga avgifter och du betalar kostnader till din nätleverantör för transport av elen till ditt hem.

Kostnaden för elen du köper av oss 

Huvuddelen av denna kostnad är priset som vi köper in elen för på den nordiska elbörsen Nord Pool. Hur mycket du betalar till oss beror alltså på elpriset på Nord Pool, hur mycket el du förbrukar och vilken avtalsform du har valt. Denna kostnad utgör cirka 40% av ditt totala elpris. Här kan du läsa mer om våra olika avtalsformer.

Kostnaden för skatter och avgifter 

I den summa för elpriset du betalar till oss som elbolag ingår kostnader till staten, så som energiskatt, elcertifikat och moms. Här kan du läsa mer om dessa kostnader. De utgör cirka 40% av ditt totala elpris.

Kostnaden för transport av elen till ditt hem 

För att elen ska levereras till ditt hem betalar du en avgift direkt till ägaren av elnätet i det område där du bor. Denna kostnad utgör cirka 20% av ditt totala elpris och är anledningen till att du får två fakturor varje månad, en från din nätleverantör och en från oss som elbolag.